هواشناسی جوجهی

هواشناسی امروزدر جوجهی، آذربایجان غربی

هواشناسی جوجهی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.03.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
27.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 5 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy snow 19 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy snow 11 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 3 mm -4° 3 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Snow 2 mm -7° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -6° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -4° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -6° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات جوجهی
عرض جغرافیایی
37.8568
طول جغرافیایی
44.5632
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
21003

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Jūjahī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,866,236 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.0368
Total Execution Time  1.0374
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0168   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Jūjahī'  
0.0079   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40