هواشناسی کانی سنجد

هواشناسی امروزدر کانی سنجد، آذربایجان غربی

هواشناسی کانی سنجد، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.05.2017 11:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 25° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 14° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 11° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 2 mm 23° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 14° 4 m/s
03.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 21° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 21° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 10° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 20° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 11° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 20° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 20° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
08.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کانی سنجد
عرض جغرافیایی
36.7538
طول جغرافیایی
46.266
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6709976

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Kānī-ye_Senjed
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,016 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0012
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6544
Total Execution Time  0.6557
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0590   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Kānī-ye_Senjed'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40