هواشناسی کاولان علیا

هواشناسی امروزدر کاولان علیا، آذربایجان غربی

هواشناسی کاولان علیا، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کاولان علیا
عرض جغرافیایی
36.3904
طول جغرافیایی
45.6434
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6686617

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Kāvelān-e_ʻOlyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,980 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3187
Total Execution Time  0.3194
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0228   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Kāvelān-e_ʻOlyā'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40