هواشناسی Kūh-e_Khar_Qadāshān

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Khar_Qadāshān، آذربایجان غربی

هواشناسی Kūh-e_Khar_Qadāshān، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.09.2017 19:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
26.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
27.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
28.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
29.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
30.09.2017 03:30:00–09:30:24 Rain showers 2 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 2 mm 10° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
01.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
02.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Khar_Qadāshān
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Kūh-e_Khar_Qadāshān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,188 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7889
Total Execution Time  0.7896
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0172   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Kūh-e_Khar_Qadāshān'  
0.1220   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Khar_Qadāshān' LIMIT 1  
0.1385   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Khar_Qadāshān' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40