هواشناسی Kūh-e_Khar_Qadāshān

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Khar_Qadāshān، آذربایجان غربی

هواشناسی Kūh-e_Khar_Qadāshān، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
05.12.2016 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm -6° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm -6° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -9° 3 m/s
06.12.2016 00:30:00–06:30:24 Snow 4 mm -9° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -10° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -10° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -15° 2 m/s
07.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -8° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -8° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -9° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -11° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -13° 4 m/s
08.12.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -13° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -14° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -12° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -18° 3 m/s
09.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -22° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -16° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
10.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -8° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -9° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -11° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -13° 3 m/s
11.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -12° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -12° 3 m/s
12.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -12° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -9° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -9° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Khar_Qadāshān
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Kūh-e_Khar_Qadāshān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,328 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9291
Total Execution Time  0.9303
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0266   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Kūh-e_Khar_Qadāshān'  
0.1999   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Khar_Qadāshān' LIMIT 1  
0.1453   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Khar_Qadāshān' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40