هواشناسی Kūh-e_Qandīl_Kūchek

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Qandīl_Kūchek، آذربایجان غربی

هواشناسی Kūh-e_Qandīl_Kūchek، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 21:30:00–24:30:24 Heavy snow 2 mm -7° 2 m/s
29.03.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 3 mm -7° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Light snow <1 mm -7° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 2 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 2 mm -3° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow showers 4 mm -7° 0 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Snow showers 4 mm -6° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 2 mm -4° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 0 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Snow 1 mm -9° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 1 mm -6° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow showers 3 mm -5° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -10° 2 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -10° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow showers 1 mm -7° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow showers 1 mm -10° 1 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Snow showers 1 mm -9° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light snow showers <1 mm -8° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Qandīl_Kūchek
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Kūh-e_Qandīl_Kūchek
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,016,228 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0009
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8374
Total Execution Time  0.8384
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0344   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Kūh-e_Qandīl_Kūchek'  
0.1387   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Qandīl_Kūchek' LIMIT 1  
0.1439   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Qandīl_Kūchek' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40