هواشناسی خليفه

هواشناسی امروزدر خليفه، آذربایجان غربی

هواشناسی خليفه، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.10.2018 07:30:00–12:30:24 Rain <1 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 11° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
25.10.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 15° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain 6 mm 10° 6 m/s
26.10.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy rain showers 5 mm 10° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 12° 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain showers <1 mm 11° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 6 m/s
27.10.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.10.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
29.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
30.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
31.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خليفه
عرض جغرافیایی
36.7457
طول جغرافیایی
45.5662
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
3408

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Khalīfeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,588 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4192
Total Execution Time  0.4199
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0231   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Khalīfeh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40