هواشناسی خلج بالا

هواشناسی امروزدر خلج بالا، آذربایجان غربی

هواشناسی خلج بالا، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.04.2018 01:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain 8 mm 15° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain 13 mm 10° 3 m/s
23.04.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 11 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain showers 5 mm 11° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 11° 3 m/s
24.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 15° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
25.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 10° 3 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 15° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 13° 1 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 11° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 4 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 14° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خلج بالا
عرض جغرافیایی
36.7674
طول جغرافیایی
46.6087
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
128097

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Khalaj-e_Bālā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,006,000 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1169
Total Execution Time  0.1176
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0231   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Khalaj-e_Bālā'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40