هواشناسی خرز

هواشناسی امروزدر خرز، آذربایجان غربی

هواشناسی خرز، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
09.04.2020 14:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
10.04.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy <1 mm 14° 5 m/s
11.04.2020 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 6 mm 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 3 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy <1 mm 2 m/s
12.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 15° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
13.04.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
14.04.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15.04.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
16.04.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 15° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 3 mm 18° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 6 mm 11° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خرز
عرض جغرافیایی
39.5739
طول جغرافیایی
44.7788
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14094

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners