هواشناسی Khvoy

هواشناسی امروزدر Khvoy، آذربایجان غربی

هواشناسی Khvoy، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.08.2015 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
02.08.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 27° 0 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 24° 0 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 37° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
03.08.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
04.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
05.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
06.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 32° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
07.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
08.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Khvoy
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران