هواشناسی میشه ده پايین

هواشناسی امروزدر میشه ده پايین، آذربایجان غربی

هواشناسی میشه ده پايین، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.03.2018 08:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
20.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 10° 3 m/s
21.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
21:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
23.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
24.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 16° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 18° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 13° 4 m/s
25.03.2018 04:30:00–10:30:24 Heavy rain showers 6 mm 12° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 10° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
26.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات میشه ده پايین
عرض جغرافیایی
36.5996
طول جغرافیایی
45.3039
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
3337

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Mīsheh_Deh_Pa'īn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,344 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0589
Total Execution Time  0.0596
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0248   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Mīsheh_Deh_Pa\'īn  
0.0081   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40