هواشناسی میشه ده پايین

هواشناسی امروزدر میشه ده پايین، آذربایجان غربی

هواشناسی میشه ده پايین، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2020 17:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 10° 2 m/s
29.03.2020 00:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy <1 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy <1 mm 4 m/s
30.03.2020 00:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain showers <1 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fog <1 mm 3 m/s
31.03.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 3 m/s
01.04.2020 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 3 mm 11° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 2 mm 3 m/s
02.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
03.04.2020 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy <1 mm 12° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 2 m/s
04.04.2020 04:30:00–10:30:24 Light rain showers <1 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky <1 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات میشه ده پايین
عرض جغرافیایی
36.5996
طول جغرافیایی
45.3039
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
3337

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners