هواشناسی محدوده شهرک ایثار

هواشناسی امروزدر محدوده شهرک ایثار، آذربایجان غربی

هواشناسی محدوده شهرک ایثار، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات محدوده شهرک ایثار
عرض جغرافیایی
37.5554
طول جغرافیایی
45.0163
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677434

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Maḩdūdeh-ye_Shahrak-e_Īs̄ār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,448 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0428
Total Execution Time  0.0437
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0225   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Maḩdūdeh-ye_Shahrak-e_Īs̄ār'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40