هواشناسی ملا کندی

هواشناسی امروزدر ملا کندی، آذربایجان غربی

هواشناسی ملا کندی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2020 18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 5 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 34° 4 m/s
05.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 33° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 6 m/s
06.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 35° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 5 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 5 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 37° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 30° 5 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 5 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ملا کندی
عرض جغرافیایی
39.0551
طول جغرافیایی
44.9398
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6676733

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners