هواشناسی مرادلوی وسطى

هواشناسی امروزدر مرادلوی وسطى، آذربایجان غربی

هواشناسی مرادلوی وسطى، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
14.07.2020 20:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 27° 5 m/s
15.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 30° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 33° 4 m/s
16.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 35° 3 m/s
17.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 29° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 29° 6 m/s
18.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
19.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 40° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
20.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
21.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات مرادلوی وسطى
عرض جغرافیایی
39.3112
طول جغرافیایی
44.9638
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
13944

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners