دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ارومیه - پيش بینی چهارده روزه هواى ارومیه، آذربایجان غربی 

 • سه شنبه

  17 فروردین

  بیشینهکمینه
  14 °4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:57
 • دوشنبه

  16 فروردین

  بیشینهکمینه
  16 °3 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:56
 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  15 °2 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:56
 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  15 °3 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  12 °2 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:54
 • پنجشنبه

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  10 °3 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • چهارشنبه

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  12 °2 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:52
 • فردا

  10 فروردین

  بیشینهکمینه
  14 °6 °
  سرعت باد
  7 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:51
 • امروز

  09 فروردین

  بیشینهکمینه
  10 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • هواشناسی ارومیه  نقشه ارومیه
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Orumiyeh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Orumiyeh , iran