هواشناسی پاسگاه مرزی ساری چیچک

هواشناسی امروزدر پاسگاه مرزی ساری چیچک، آذربایجان غربی

هواشناسی پاسگاه مرزی ساری چیچک، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 2 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm -9° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm -10° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm -4° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm -7° 3 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm -4° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -5° 0 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm -5° 3 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -5° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -5° 4 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm -6° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -5° 3 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -5° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow showers 2 mm -2° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 2 mm -3° 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Snow 3 mm -5° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow showers 2 mm -8° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Light snow <1 mm -7° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -10° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات پاسگاه مرزی ساری چیچک
عرض جغرافیایی
38.1342
طول جغرافیایی
44.3709
منطقه زمانی
Europe/Istanbul
جمعیت
0
Geonameid
6672111

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Pāsgāh-e_Marzī-ye_Sārī_Chīchak
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,596 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5244
Total Execution Time  0.5251
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0170   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Pāsgāh-e_Marzī-ye_Sārī_Chīchak'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40