هواشناسی پاسگاه نیروی انتظامی رختار

هواشناسی امروزدر پاسگاه نیروی انتظامی رختار، آذربایجان غربی

هواشناسی پاسگاه نیروی انتظامی رختار، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات پاسگاه نیروی انتظامی رختار
عرض جغرافیایی
38.279
طول جغرافیایی
45.0907
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6685320

هواشناسی ایران



  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Pāsgāh-e_Nīrūy-e_Entez̧āmī-ye_Rokhtār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,098,140 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0066
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1529
Total Execution Time  0.1596
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0229   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Pāsgāh-e_Nīrūy-e_Entez̧āmī-ye_Rokhtār'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40