هواشناسی پیرولی باغی

هواشناسی امروزدر پیرولی باغی، آذربایجان غربی

هواشناسی پیرولی باغی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2020 18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 4 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 4 m/s
05.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 2 m/s
06.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 2 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 33° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 3 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 34° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 3 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 35° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 2 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات پیرولی باغی
عرض جغرافیایی
36.7512
طول جغرافیایی
46.0788
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
3279

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners