هواشناسی قاضی اخوی

هواشناسی امروزدر قاضی اخوی، آذربایجان غربی

هواشناسی قاضی اخوی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
08.04.2020 06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 10° 4 m/s
09.04.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy <1 mm 10° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 1 mm 12° 3 m/s
10.04.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 16° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair <1 mm 14° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair <1 mm 2 m/s
11.04.2020 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12.04.2020 04:30:00–10:30:24 Fair <1 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 11° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair <1 mm 3 m/s
13.04.2020 04:30:00–10:30:24 Light rain showers <1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 3 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
14.04.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15.04.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قاضی اخوی
عرض جغرافیایی
36.6513
طول جغرافیایی
46.4133
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
3593

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners