هواشناسی قهرمان کندی

هواشناسی امروزدر قهرمان کندی، آذربایجان غربی

هواشناسی قهرمان کندی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.01.2017 03:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -13° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -6° 2 m/s
18.01.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm -12° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -11° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
19.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -13° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -9° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -11° 1 m/s
20.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -14° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -13° 1 m/s
21.01.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -15° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -9° 1 m/s
22.01.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -18° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -12° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -4° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -13° 2 m/s
23.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -12° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s
24.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm -11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -10° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قهرمان کندی
عرض جغرافیایی
39.2508
طول جغرافیایی
44.2627
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6672176

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Qahremān_Kandī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,372 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6441
Total Execution Time  0.6448
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0171   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Qahremān_Kandī'  
0.0029   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40