هواشناسی قره اياق

هواشناسی امروزدر قره اياق، آذربایجان غربی

هواشناسی قره اياق، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.03.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
23.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
25.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 10° 3 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 19° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قره اياق
عرض جغرافیایی
39.2867
طول جغرافیایی
44.8355
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14008

هواشناسی ایران