هواشناسی قره گل

هواشناسی امروزدر قره گل، آذربایجان غربی

هواشناسی قره گل، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2020 19:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 5 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 5 m/s
05.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 4 m/s
06.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 33° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 3 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 2 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 2 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 36° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 2 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 33° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قره گل
عرض جغرافیایی
36.8552
طول جغرافیایی
46.0874
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
3447

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners