هواشناسی Qarah_Qūsh-e_Soflá

هواشناسی امروزدر Qarah_Qūsh-e_Soflá، آذربایجان غربی

هواشناسی Qarah_Qūsh-e_Soflá، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.04.2017 05:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 3 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 14° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 2 mm 13° 2 m/s
30.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 15° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 10° 1 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 16° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 12° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 15° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 18° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 15° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qarah_Qūsh-e_Soflá
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Qarah_Qūsh-e_Soflá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,017,724 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7749
Total Execution Time  0.7756
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0169   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Qarah_Qūsh-e_Soflá'  
0.1144   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qarah_Qūsh-e_Soflá' LIMIT 1  
0.1166   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Qarah_Qūsh-e_Soflá' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40