هواشناسی قره گالاسی داغ

هواشناسی امروزدر قره گالاسی داغ، آذربایجان غربی

هواشناسی قره گالاسی داغ، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.10.2018 06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 11° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
25.10.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 14° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain <1 mm 18° 7 m/s
26.10.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 15° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain showers 6 mm 20° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 5 mm 4 m/s
27.10.2018 03:30:00–09:30:24 Light rain showers <1 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
29.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
30.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
31.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قره گالاسی داغ
عرض جغرافیایی
39.0166667
طول جغرافیایی
45.1833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
13877

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Qareh_Gālāsī_Dāgh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,148 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0012
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3984
Total Execution Time  0.3996
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0342   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Qareh_Gālāsī_Dāgh'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40