هواشناسی قرمز خليفۀ سفلى

هواشناسی امروزدر قرمز خليفۀ سفلى، آذربایجان غربی

هواشناسی قرمز خليفۀ سفلى، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
06.07.2020 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 5 m/s
07.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 32° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
08.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 34° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 29° 6 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 24° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 33° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
11.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 33° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
12.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
13.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 33° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قرمز خليفۀ سفلى
عرض جغرافیایی
37.0742
طول جغرافیایی
46.0617
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
17722

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners