هواشناسی Qezel_Qayeh-ye_Vosţá

هواشناسی امروزدر Qezel_Qayeh-ye_Vosţá، آذربایجان غربی

هواشناسی Qezel_Qayeh-ye_Vosţá، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.01.2018 20:30:00–24:30:24 Heavy snow 3 mm -1° 3 m/s
24.01.2018 00:30:00–06:30:24 Light snow showers <1 mm -2° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
25.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Sleet 2 mm 5 m/s
26.01.2018 00:30:00–06:30:24 Snow 2 mm 5 m/s
03:30:00–09:30:24 Sleet 1 mm 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Sleet showers 2 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Light snow showers <1 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -2° 2 m/s
27.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -2° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -7° 10 m/s
28.01.2018 03:30:00–09:30:24 Light snow <1 mm -11° 10 m/s
09:30:00–15:30:24 Light snow showers <1 mm -11° 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -9° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -13° 7 m/s
29.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -15° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -13° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -16° 3 m/s
30.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -18° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -15° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -9° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -13° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qezel_Qayeh-ye_Vosţá
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Qezel_Qayeh-ye_Vosţá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,052 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7812
Total Execution Time  0.7819
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0011   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0289   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Qezel_Qayeh-ye_Vosţá'  
0.1994   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qezel_Qayeh-ye_Vosţá' LIMIT 1  
0.1304   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Qezel_Qayeh-ye_Vosţá' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40