هواشناسی رود سرهان

هواشناسی امروزدر رود سرهان، آذربایجان غربی

هواشناسی رود سرهان، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.02.2018 21:30:00–24:30:24 Snow 1 mm -7° 2 m/s
22.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm -7° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 1 mm -7° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm -4° 0 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm -3° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -5° 1 m/s
24.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -8° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -9° 2 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm -8° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm -6° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm -3° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 2 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -9° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm -7° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm -2° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -6° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رود سرهان
عرض جغرافیایی
38.1
طول جغرافیایی
44.3833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
40267

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Rūd-e_Sarhān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,912 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5670
Total Execution Time  0.5677
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0006   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0010   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0370   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Rūd-e_Sarhān'  
0.0682   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Rūd-e_Sarhān' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40