هواشناسی سرای ملک

هواشناسی امروزدر سرای ملک، آذربایجان غربی

هواشناسی سرای ملک، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
16.12.2017 12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
17.12.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18.12.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -1° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
19.12.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -1° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
20.12.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
21.12.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
22.12.2017 03:30:00–09:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 1 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Sleet 1 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow showers 1 mm 1 m/s
23.12.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -2° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سرای ملک
عرض جغرافیایی
38.2689
طول جغرافیایی
44.7585
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
40396

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Sarā-ye_Malek
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,712 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4648
Total Execution Time  0.4656
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0172   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Sarā-ye_Malek'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40