هواشناسی سردشت

هواشناسی امروزدر سردشت، آذربایجان غربی

هواشناسی سردشت، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
07.07.2015 16:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
08.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 36° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s
09.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 36° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
10.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
11.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 0 m/s
12.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
13.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
14.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سردشت
عرض جغرافیایی
36.1552
طول جغرافیایی
45.4788
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
117111

هواشناسی ایران