دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی سردشت - پيش بینی چهارده روزه هواى سردشت، آذربایجان غربی 

 • شنبه

  12 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  22 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:17
 • آدینه

  11 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  19 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:16
 • پنجشنبه

  10 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  21 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:15
 • چهارشنبه

  09 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  18 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:15
 • سه شنبه

  08 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  18 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:14
 • دوشنبه

  07 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  19 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:13
 • یکشنبه

  06 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  23 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:12
 • فردا

  05 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  20 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:11
 • امروز

  04 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  18 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:10
 • هواشناسی سردشت  نقشه سردشت
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Sar-Dasht , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Sar-Dasht , iran