هواشناسی سرد كوهستان

هواشناسی امروزدر سرد كوهستان، آذربایجان غربی

هواشناسی سرد كوهستان، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.03.2018 12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 13° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
20.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 14° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
21.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 15° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 11° 5 m/s
23:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
22.03.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
23.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 10° 3 m/s
24.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 18° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 16° 7 m/s
25.03.2018 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 12° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
26.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سرد كوهستان
عرض جغرافیایی
36.2445
طول جغرافیایی
45.8182
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
3448

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Sard_Kūhestān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,752 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1563
Total Execution Time  0.1571
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0069   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0663   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Sard_Kūhestān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40