هواشناسی شهرك

هواشناسی امروزدر شهرك، آذربایجان غربی

هواشناسی شهرك، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
12.12.2019 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy <1 mm 1 m/s
13.12.2019 00:30:00–06:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy <1 mm 1 m/s
14.12.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy <1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
15.12.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16.12.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
17.12.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
18.12.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
19.12.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شهرك
عرض جغرافیایی
39.1185
طول جغرافیایی
45.3048
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
13885

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners