هواشناسی تازه كند

هواشناسی امروزدر تازه كند، آذربایجان غربی

هواشناسی تازه كند، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
11.12.2016 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
13.12.2016 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -1° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -2° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
14.12.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 1 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy sleet 5 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy snow 6 mm 2 m/s
15.12.2016 03:30:00–09:30:24 Heavy snow showers 5 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -6° 1 m/s
16.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -6° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 3 m/s
17.12.2016 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm -11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Snow 1 mm -7° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow 1 mm -4° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 1 mm -5° 2 m/s
18.12.2016 03:30:00–09:30:24 Snow 1 mm -3° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Light snow <1 mm -4° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -3° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 1 mm -5° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تازه كند
عرض جغرافیایی
37.4369
طول جغرافیایی
45.2477
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
18511

هواشناسی ایران



  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Tāzeh_Kand-e_Emām
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,115,172 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0097
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  2.1245
Total Execution Time  2.1343
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0291   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Tāzeh_Kand-e_Emām'  
0.0097   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40