هواشناسی تازه كند

هواشناسی امروزدر تازه كند، آذربایجان غربی

هواشناسی تازه كند، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
14.07.2020 11:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair <1 mm 27° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 28° 3 m/s
15.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair <1 mm 19° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 28° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
16.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
17.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 31° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
18.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
19.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 29° 1 m/s
20.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
21.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تازه كند
عرض جغرافیایی
37.4369
طول جغرافیایی
45.2477
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
18511

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners