هواشناسی تازه كند للكلو

هواشناسی امروزدر تازه كند للكلو، آذربایجان غربی

هواشناسی تازه كند للكلو، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.04.2019 08:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
27.04.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
28.04.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
29.04.2019 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
30.04.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
01.05.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
02.05.2019 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
03.05.2019 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تازه كند للكلو
عرض جغرافیایی
37.0467
طول جغرافیایی
45.9121
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
18505

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners