هواشناسی تپه باشی

هواشناسی امروزدر تپه باشی، آذربایجان غربی

هواشناسی تپه باشی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
31.03.2020 20:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
01.04.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 12° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 3 mm 13° 2 m/s
02.04.2020 00:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy <1 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy <1 mm 13° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
03.04.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 12° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain <1 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 12° 2 m/s
04.04.2020 04:30:00–10:30:24 Cloudy <1 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
05.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 13° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
06.04.2020 04:30:00–10:30:24 Rain 2 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 11° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 2 mm 14° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 10° 2 m/s
07.04.2020 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تپه باشی
عرض جغرافیایی
38.5711
طول جغرافیایی
44.8352
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
40336

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners