هواشناسی تقی كندی

هواشناسی امروزدر تقی كندی، آذربایجان غربی

هواشناسی تقی كندی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.03.2019 10:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -5° 1 m/s
19.03.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -10° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -6° 2 m/s
20.03.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
21.03.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
22.03.2019 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 1 mm -4° 2 m/s
23.03.2019 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 2 m/s
24.03.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -8° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -7° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -9° 2 m/s
25.03.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تقی كندی
عرض جغرافیایی
39.0763
طول جغرافیایی
44.2787
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14131

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners