هواشناسی تتاهو

هواشناسی امروزدر تتاهو، آذربایجان غربی

هواشناسی تتاهو، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
25.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 24° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 6 m/s
26.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
27.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تتاهو
عرض جغرافیایی
37.0001
طول جغرافیایی
45.9407
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6686831

هواشناسی ایران