هواشناسی Urmia

هواشناسی امروزدر Urmia، آذربایجان غربی

هواشناسی Urmia، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.04.2015 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky <1 mm 11° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
26.04.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 14° 1 m/s
27.04.2015 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
28.04.2015 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair <1 mm 15° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
29.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
30.04.2015 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
01.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
02.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 15° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Urmia
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران