هواشناسی Urmia

هواشناسی امروزدر Urmia، آذربایجان غربی

هواشناسی Urmia، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
11.08.2020 10:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 3 m/s
12.08.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 2 m/s
13.08.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 3 m/s
14.08.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 4 m/s
15.08.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 2 m/s
16.08.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 2 m/s
17.08.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 3 m/s
18.08.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Urmia
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners