هواشناسی Vīshlaq-e_‘Olyā

هواشناسی امروزدر Vīshlaq-e_‘Olyā، آذربایجان غربی

هواشناسی Vīshlaq-e_‘Olyā، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 22° 3 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 25° 2 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 18° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 3 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 23° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 15° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Vīshlaq-e_‘Olyā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Vīshlaq-e_‘Olyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,312 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.6753
Total Execution Time  1.6760
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0168   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Vīshlaq-e_‘Olyā'  
0.1503   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Vīshlaq-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.1149   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Vīshlaq-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40