هواشناسی ولنده سفلى

هواشناسی امروزدر ولنده سفلى، آذربایجان غربی

هواشناسی ولنده سفلى، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ولنده سفلى
عرض جغرافیایی
37.5931
طول جغرافیایی
45.018
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
17559

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Valendeh-e_Soflá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,792,124 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.2210
Total Execution Time  0.2222
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0002   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0299   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Valendeh-e_Soflá'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40