هواشناسی یاری جان سفلی

هواشناسی امروزدر یاری جان سفلی، آذربایجان غربی

هواشناسی یاری جان سفلی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.09.2018 18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
20.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 25° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
21.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
22.09.2018 01:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
23.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
24.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
25.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
26.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات یاری جان سفلی
عرض جغرافیایی
37.0305
طول جغرافیایی
45.9814
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
17546

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Yārījān-e_Soflá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,536 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0100
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5018
Total Execution Time  0.5119
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0006   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0006   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0029   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0035   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0007   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0393   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Yārījān-e_Soflá'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40