هواشناسی یومریداش

هواشناسی امروزدر یومریداش، آذربایجان غربی

هواشناسی یومریداش، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 10:30:00–13:30:24 Rain showers <1 mm 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
29.03.2017 01:30:00–07:30:24 Light snow showers <1 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
30.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 4 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 3 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Light sleet <1 mm 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 4 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 4 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 4 mm -4° 2 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Light snow <1 mm -7° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 1 mm -7° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 2 mm -5° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 2 mm -7° 1 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Light snow <1 mm -8° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -7° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -7° 1 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -2° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات یومریداش
عرض جغرافیایی
39.107
طول جغرافیایی
44.6574
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
111714

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Yūmorīdāsh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,096 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4294
Total Execution Time  0.4301
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0023   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0040   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0168   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Yūmorīdāsh'  
0.0007   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40