دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی يزد - پيش بینی چهارده روزه هواى يزد، يزد 

 • شنبه

  09 آبان

  بیشینهکمینه
  23 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:05
 • آدینه

  08 آبان

  بیشینهکمینه
  22 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:06
 • پنجشنبه

  07 آبان

  بیشینهکمینه
  20 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:07
 • چهارشنبه

  06 آبان

  بیشینهکمینه
  19 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:08
 • سه شنبه

  05 آبان

  بیشینهکمینه
  24 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:09
 • دوشنبه

  04 آبان

  بیشینهکمینه
  26 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:10
 • یکشنبه

  03 آبان

  بیشینهکمینه
  27 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:11
 • فردا

  02 آبان

  بیشینهکمینه
  28 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:12
 • امروز

  01 آبان

  بیشینهکمینه
  24 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  09:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:00
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:13
 • هواشناسی يزد  نقشه يزد
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Yazd , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Yazd , iran