دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی يزد - پيش بینی چهارده روزه هواى يزد، يزد 

 • یکشنبه

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  39 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • شنبه

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  39 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • آدینه

  09 مرداد

  بیشینهکمینه
  38 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:51
 • پنجشنبه

  08 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:52
 • چهارشنبه

  07 مرداد

  بیشینهکمینه
  39 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • سه شنبه

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  42 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  42°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • دوشنبه

  05 مرداد

  بیشینهکمینه
  40 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  40°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:54
 • فردا

  04 مرداد

  بیشینهکمینه
  39 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • امروز

  03 مرداد

  بیشینهکمینه
  38 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • هواشناسی يزد  نقشه يزد
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Yazd , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Yazd , iran