دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی يزد - پيش بینی چهارده روزه هواى يزد، يزد 

  • آدینه

    21 اسفند

    بیشینهکمینه
    20 °12 °
    سرعت باد
    0 mm 
    3m/s

    03:30-09:30

    پیش بینی هوا
    دما
    12°

    09:30-15:30

    پیش بینی هوا
    دما
    17°

    15:30-21:30

    پیش بینی هوا
    دما
    20°

    21:30-03:30

    پیش بینی هوا
    دما
    15°

     

     
     
    زمان طلوع Hotels Travel iran
    06:05
    زمان غروب Dating Singles iran
    17:59
  • پنجشنبه

    20 اسفند

    بیشینهکمینه
    20 °9 °
    سرعت باد
    0 mm 
    1m/s

    03:30-09:30

    پیش بینی هوا
    دما

    09:30-15:30

    پیش بینی هوا
    دما
    15°

    15:30-21:30

    پیش بینی هوا
    دما
    20°

    21:30-03:30

    پیش بینی هوا
    دما
    15°

     

     
     
    زمان طلوع Hotels Travel iran
    06:06
    زمان غروب Dating Singles iran
    17:58
  • چهارشنبه

    19 اسفند

    بیشینهکمینه
    19 °10 °
    سرعت باد
    0 mm 
    2m/s

    03:30-09:30

    پیش بینی هوا
    دما
    10°

    09:30-15:30

    پیش بینی هوا
    دما
    13°

    15:30-21:30

    پیش بینی هوا
    دما
    19°

    21:30-03:30

    پیش بینی هوا
    دما
    14°

     

     
     
    زمان طلوع Hotels Travel iran
    06:07
    زمان غروب Dating Singles iran
    17:58
  • سه شنبه

    18 اسفند

    بیشینهکمینه
    20 °8 °
    سرعت باد
    0 mm 
    2m/s

    03:30-09:30

    پیش بینی هوا
    دما

    09:30-15:30

    پیش بینی هوا
    دما
    15°

    15:30-21:30

    پیش بینی هوا
    دما
    20°

    21:30-03:30

    پیش بینی هوا
    دما
    14°

     

     
     
    زمان طلوع Hotels Travel iran
    06:09
    زمان غروب Dating Singles iran
    17:57
  • دوشنبه

    17 اسفند

    بیشینهکمینه
    17 °2 °
    سرعت باد
    0 mm 
    1m/s

    03:30-09:30

    پیش بینی هوا
    دما

    09:30-15:30

    پیش بینی هوا
    دما
    10°

    15:30-21:30

    پیش بینی هوا
    دما
    17°

    21:30-03:30

    پیش بینی هوا
    دما
    10°

     

     
     
    زمان طلوع Hotels Travel iran
    06:10
    زمان غروب Dating Singles iran
    17:56
  • یکشنبه

    16 اسفند

    بیشینهکمینه
    9 °1 °
    سرعت باد
    <1 mm 
    7m/s

    03:30-09:30

    پیش بینی هوا
    دما

    09:30-15:30

    پیش بینی هوا
    دما

    15:30-21:30

    پیش بینی هوا
    دما

    21:30-03:30

    پیش بینی هوا
    دما

     

     
     
    زمان طلوع Hotels Travel iran
    06:11
    زمان غروب Dating Singles iran
    17:55
  • شنبه

    15 اسفند

    بیشینهکمینه
    14 °3 °
    سرعت باد
    0 mm 
    2m/s

    00:30-06:30

    پیش بینی هوا
    دما

    06:30-12:30

    پیش بینی هوا
    دما

    09:30-15:30

    پیش بینی هوا
    دما
    11°

    15:30-21:30

    پیش بینی هوا
    دما
    14°

    21:30-03:30

    پیش بینی هوا
    دما
    زمان طلوع Hotels Travel iran
    06:12
    زمان غروب Dating Singles iran
    17:55
  • فردا

    14 اسفند

    بیشینهکمینه
    16 °4 °
    سرعت باد
    0 mm 
    3m/s

    00:30-06:30

    پیش بینی هوا
    دما

    06:30-12:30

    پیش بینی هوا
    دما

    12:30-18:30

    پیش بینی هوا
    دما
    15°

    18:30-24:30

    پیش بینی هوا
    دما
    16°

     

     
     
    زمان طلوع Hotels Travel iran
    06:13
    زمان غروب Dating Singles iran
    17:54
  • امروز

    13 اسفند

    بیشینهکمینه
    15 °11 °
    سرعت باد
    0 mm 
    2m/s

    09:30-12:30

    پیش بینی هوا
    دما
    11°

    12:30-18:30

    پیش بینی هوا
    دما
    15°

    18:30-24:30

    پیش بینی هوا
    دما
    14°

     

     
     

     

     
     
    زمان طلوع Hotels Travel iran
    06:15
    زمان غروب Dating Singles iran
    17:53
  • هواشناسی يزد    نقشه يزد
    (Google Maps)

    Online Dating
    iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
    Hotels
    Yazd , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Yazd , iran