هواشناسی خرم درق

هواشناسی امروزدر خرم درق، زنجان

هواشناسی خرم درق، زنجان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.07.2016 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
02.07.2016 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 18° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 28° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 20° 10 m/s
03.07.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 15° 7 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 15° 7 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 24° 8 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 17° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 7 m/s
04.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 7 m/s
05.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 16° 7 m/s
06.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 22° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 16° 7 m/s
07.07.2016 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 16° 7 m/s
08.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 25° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 19° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خرم درق
عرض جغرافیایی
36.4428
طول جغرافیایی
48.6123
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
127332

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Zanjan/Khorram_Darreh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,756 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3845
Total Execution Time  0.3852
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '36' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '36' 
0.0126   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '36' AND name LIKE 'Khorram_Darreh'  
0.0050   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40