دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی خرم درق - پيش بینی چهارده روزه هواى خرم درق، زنجان 

 • دوشنبه

  16 آذر

  بیشینهکمینه
  1 °-2 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:01
 • یکشنبه

  15 آذر

  بیشینهکمینه
  4 °1 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:01
 • شنبه

  14 آذر

  بیشینهکمینه
  2 °-3 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:01
 • پنجشنبه

  12 آذر

  بیشینهکمینه
  4 °-1 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:01
 • چهارشنبه

  11 آذر

  بیشینهکمینه
  1 °-1 °
  سرعت باد
  1 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:01
 • سه شنبه

  10 آذر

  بیشینهکمینه
  2 °-5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:01
 • فردا

  09 آذر

  بیشینهکمینه
  -1 °-9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:02
 • هواشناسی خرم درق  نقشه خرم درق
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Khorram-Darreh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Khorram-Darreh , iran