دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی خرم درق - پيش بینی چهارده روزه هواى خرم درق، زنجان 

 • سه شنبه

  08 آذر

  بیشینهکمینه
  1 °-5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:25
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:10
 • دوشنبه

  07 آذر

  بیشینهکمینه
  4 °-7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:09
 • یکشنبه

  06 آذر

  بیشینهکمینه
  4 °-6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:08
 • شنبه

  04 بهمن

  بیشینهکمینه
  3 °-5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:08
 • آدینه

  04 بهمن

  بیشینهکمینه
  3 °-3 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:07
 • پنجشنبه

  03 بهمن

  بیشینهکمینه
  4 °-8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:06
 • چهارشنبه

  02 بهمن

  بیشینهکمینه
  -1 °-8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:06
 • فردا

  01 بهمن

  بیشینهکمینه
  2 °-4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:05
 • امروز

  30 آذر

  بیشینهکمینه
  1 °-4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:05
 • هواشناسی خرم درق  نقشه خرم درق
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Khorram-Darreh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Khorram-Darreh , iran