هواشناسی زنجان

هواشناسی امروزدر زنجان، زنجان

هواشناسی زنجان، زنجان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.07.2015 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 7 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 29° 6 m/s
02.07.2015 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
03.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
04.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
05.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
06.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 33° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
07.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s
08.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 31° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زنجان
عرض جغرافیایی
36.6736
طول جغرافیایی
48.4787
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
357471
Geonameid
111453

هواشناسی ایران