هواشناسی زنجان

هواشناسی امروزدر زنجان، زنجان

هواشناسی زنجان، زنجان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.07.2016 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
02.07.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
03.07.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
04.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s
05.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
06.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
07.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 26° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
08.07.2016 04:30:00–10:30:24 Light rain showers <1 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 18° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زنجان
عرض جغرافیایی
36.6736
طول جغرافیایی
48.4787
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
357471
Geonameid
111453

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Zanjan/Zanjān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,947,124 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0219
Total Execution Time  0.0226
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '36' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '36' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '36' AND name LIKE 'Zanjān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40